Home » » Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ !

Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ !
"Quang minh thiên vương" và "Hắc ám thiên vương" phách lối, cuồng vọng, chẳng coi ai ra gì, đụng phải thiếu nữ thần bí tính tình nóng nảy, bạo lực, vận mệnh của bọn họ sẽ được viết tiếp thế nào đây...?


Tên khác:
Thể loại:  Tình cảm, học đường
Tác giả:   SID
Tình trạng: Đang tiến hành
-------------------------------------------------------------------

Xem online


Video hot