Home » » Thông linh phi

Thông linh phi

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát
Tên khác:
Thể loại:  Tình cảm, huyền bí, hài hước
Tác giả:  Nhục nhục
Tình trạng: Đang tiến hành
----------------------------------------------------------------------------------------
Đọc online

Video hot