Home » » Tình bạn

Tình bạn

tr02 Sóc và Thỏ là đôi bạn thân.

tr03 Cả hai thường chơi đùa bên bờ suối.

tr04 Và cùng đi kiếm ăn với nhau, chia nhau những thức ăn tìm được

tr05 Một hôm, Thỏ được mẹ cho một hộp hạt dẻ rất thơm ngon.

tr06 Thỏ vội vàng trốn vào một nơi kín đáo để ăn một mình.

tr07 Thỏ tha hồ ăn no nê, còn làm vung vãi xuống đất mà không biết.

tr08 Ngày hôm sau, Sóc gặp Thỏ nói: "Mình tìm được mấy hạt dẻ, cậu ăn đi nè!"

tr09 Thỏ nhìn thấy hộp giấy, biết là của mình ăn thừa hôm qua, nên xấu hổ không dám ăn.

tr10 Sóc bảo: "Chúng ta là bạn mà, của mình cũng như của bạn thôi".

tr11 Bấy giờ Thỏ mới biết thế nào là tình bạn, không bao giờ ăn một mình nữa.

HẾT


Video hot